Modernizacja oświetlenia pod względem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej

Warszawa
Podsumowanie
Rodzaj referencji: 

Opis

Modernizacja oświetlenia pod względem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Modernizacja została poprzedzona wnikliwą analizą oszczędności energetycznych, oraz obliczeniami dotyczącymi czasu zwrotu poniesionych nakładów z zaoszczędzonych kosztów energii elektrycznej.

Przedstawione rozwiązanie spełnia wymagania określone w normach, co zostało określone na postawie obliczeń wykonanych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania.

Zaproponowane produkty charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną (powyżej 100lm/W dla źródeł, oraz powyżej 90lm/W dla opraw) i długą trwałością co potwierdza 5-letnia gwarancja producenta. Współczynnik oddawania barw wynosi powyżej 80 (Ra>80).

Produkty zostały dobrane w ten sposób, żeby rozwiązanie LED było możliwie zbliżone wyglądem do obecnie stosowanych opraw świetlówkowych. Temperatura barwowa proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł została dobrana zgodnie ze standardem obowiązującym na budynku.

Rozwiązanie nie zmienia ilości, oraz rozmieszczenia stosowanych opraw, przez co nie było konieczności modernizacji instalacji elektrycznej.

Wymiana oświetlenia na LED w garażach, klatkach schodowych, holach windowych, pomieszczeniach technicznych.

Zakres prac

  • Analiza istniejącego rozwiązania,
  • audyt energetyczny,
  • dostawa komponentów LED,
  • dostosowanie istniejących opraw dla nowych źródeł LED,
  • wymiana istniejących opraw na nowe oprawy LED,
  • zaprogramowanie i wprowadzenie nowych opraw oświetlenia awaryjnego LED do serwera oświetleniowego,
  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • dokumentacja powykonawcza,
  • wymiana opraw świetlówkowych na oprawy LED - 98 sztuk,
  • wymiana źródeł świetlówkowych na źródła LED - 732 sztuki.