Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - CLNP

Dewajtis 3
01-815
Warszawa
Podsumowanie
Rodzaj referencji: 

Opis

Gmach Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych w Warszawie (UKSW)

Obiekt stanowi rozbudowę kampusu uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o centrum edukacji i badań interdyscyplinarnych UKSW – Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych - budynek ze specjalistycznymi laboratoriami dla kierunków chemii, fizyki i biologii.

Zakres prac

  • projekt systemu sterowania oświetleniem dla części wspólnych i terenu zewnętrznego,
  • kompletacja i dostawa komponentów systemu sterowania oświetleniem,
  • programowanie opraw oświetleniowych DALI,
  • uruchomienie i konfiguracja systemu sterowania oświetleniem,
  • dostawa i konfiguracja panelu dotykowego, który umożliwia monitoring i zarządzanie funkcjami systemu BMS.