Instalacje elektryczne

INTELYO.ie

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna zapewnia prawidłową i bezawaryjną pracę urządzeń elektrycznych. Instalacja powinna zapewniać odpowiednią ilość obwodów, posiadać odpowiednie zabezpieczenia, odporność na zwarcia i przeciążenia. Prawidłowe działanie instalacji elektrycznej, to także odpowiedni dobór osprzętu elektrotechnicznego (gniazda, włączniki) oraz oświetlenia.

Oferta w zakresie instalacji elektrycznych:

 • dobór elementów instalacji elektrycznej,
 • dobór rozdzielni i szaf elektrycznych,
 • dobór urządzeń zabezpieczających,
 • dobór osprzętu elektrotechnicznego,
 • dobór urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS / agregaty prądotwórcze),
 • dobór urządzeń instalacji fotowoltaicznej,
 • dobór urządzeń ładowania samochodów elektrycznych,
 • projekty,
 • wyceny,
 • kompletacja dostaw,
 • montaż,
 • nadzór i koordynacja,
 • pomiary,
 • dokumentacja,
 • serwis.