Usługi serwisowe

Odpowiednia konserwacja i przeglądy urządzeń technicznych pozwalają na ich bezawaryjną pracę. Usługi serwisowe zapewniają prawidłowe działanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz zamontowanych urządzeń.

Oferta w zakresie usług serwisowych obejmuje:

  • naprawy i przeglądy,
  • modernizacje,
  • części zamienne,
  • aktualizacje,
  • zmiany konfiguracji,
  • szkolenia,
  • umowy serwisowe.

Dla: